2Для всей семьи.

2Для Здоровья.

2Что поесть в Семье...

2Про Женщин.Обратная связь

Архив

Формування морально-психологічної установки на цнотливість у підлітків

Фрагменти автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. 

Нижній Новгород 2009 
Формування морально-психологічної установки на цнотливість у підлітків Дети, мальчики, девочки, воспитание, уход, здоровье, лечение, папа, мама, семья, как быть хорошими, родители, в Кемерово Аналіз установок у сфері сексуальних відносин сучасної молоді дозволяє зробити висновок про те, що інтимні відносини між молодими людьми носять часто нездоровий характер.
Відповідно до точки зору Б.С.
Братуся, людина може бути цілком психічно здоровим (добре запамятовувати і мислити, ставити складні цілі, знаходити до них вірні шляхи, бути діяльним, успішним, самодостатнім) і одночасно особистісно збитковим, хворим: чи не координувати, не направляти своє життя до досягнення людської сутності,
задовольнятися сурогатними цінностями (Б.С. Братусь). 

Нормальний розвиток веде людину до набрання ним родової людської сутності.
Умовами і одночасно критеріями цього розвитку є ставлення до іншої людини як самоцінності, як до істоти, олицетворяющему в собі нескінченні потенції роду (центральне і системоутворюючі відношення); здатність до децентралізації, самовіддачі та любові, як способу реалізації цього відношення; творчий, целетворящій характер життєдіяльності
; потреба в позитивній свободі; здатність до вільного волепроявлению, можливість самопроектування майбутнього; віра в здійсненність наміченого; внутрішня відповідальність перед собою та іншими, минулими і майбутніми поколіннями; прагнення до здобуття загального наскрізного сенсу свого життя (Б.С. Братусь, І.А
. Ільїн, Б.В. Ничипора, В.А. Пономаренко, В.І. Слободчиков та ін.) 

Людина, яка відповідає даним критеріям, є особистісно здоровим.
Важливою ознакою особистісно здорової людини є цнотливу поведінку.
Отклоняющееся статеву поведінку (статева розбещеність, випадкові статеві звязки) може бути одним з видів проявів морального невігластва в підлітковому віці (В.В. Нагаєв). 

Під цнотливістю ми розуміємо в даній роботі систему особистісних і ціннісних установок на утримання від усіх форм сексуальних відносин до шлюбу.
Проблема взаємозвязку особистісних характеристик підлітків та юнаків та їх морально-психологічних установок в області статевих відносин (установка на цнотливість), як показує аналіз, взагалі не була предметом наукового психологічного дослідження.
Разом з тим, нам видається, що це одна з центральних проблем морального виховання молоді, надзвичайно актуальна сьогодні. 

Так звана сексуальна революція, яка відкинула традиційні моральні норми статевої поведінки, спричинила за собою багато непередбачених і трагічних наслідків: СНІД та інші ЗПСШ, підліткову вагітність, так само як психологічний і емоційний збиток, що заподіюється тим, хто передчасно вступає в статеві стосунки. 

У відповідь на зростаючі проблеми, повязані з підлітковим сексом, в багатьох країнах були прийняті програми статевого виховання в системі освіти.
Є велика література з психолого-педагогічним проблемам морально-статевого виховання.
Що стосується психологічних проблем, повязаних з формуванням установок підлітків у питаннях збереження цнотливості, то тут відсутні наукові дослідження.
Основне питання, яке виникає у звязку з такою постановкою проблеми: Чи слід у програмах статевого виховання дотримуватися традиційних цінностей цнотливості і моногамності, ризикуючи тим, що багато молодих людей відкинутий їх як застарілі та невідповідні реальності?
Або ми повинні змиритися з уявною неминучістю підліткового сексу і просто надихати підлітків користуватися оберігають від хвороб та небажаної вагітності засобами?
Дане питання ставить проблему не тільки в психолого-педагогічному, але й у морально-етичному аспекті. 

Необхідно серйозно проаналізувати відносно новий, проте традиційний підхід, який завойовує сьогодні уподобання в багатьох країнах важливість моральних настанов при статевому вихованні і орієнтація на формування стійких морально-психологічних установок на цнотливість. 

Успіх або поразка будь-якої програми статевого виховання багато в чому залежить від того, як дана програма підходить до вирішення проблеми.
З самого початку західні програми статевого виховання сфокусували свою увагу на наслідках проблеми, а не на її причини.
Іншими словами, першочерговим завданням було знизити або хоча б уповільнити зростання підліткових вагітностей та ЗПСШ, а не займатися проблемою самої підліткової сексуальної активності.
Вважалося, що головна проблема це невігластво підлітків у питаннях сексу.
Такі види програм робили упор на передачу знань і прийомів запобігання як засіб для вирішення проблем.
Однак подібний підхід не тільки не сприяв морально-психологічному оздоровленню особистості в питаннях статі, але і провокував загострення проблеми статевої розбещеності молоді.
Сьогодні в багатьох країнах ці питання ставляться принципово інакше. 

Мета проведеного нами дослідження розробити, обгрунтувати та апробувати спеціальну програму з формування психологічної моральної установки на цнотливість у підлітків. 

Обєкт дослідження особистість і її морально-психологічні установки в підлітковому віці. 

Предмет дослідження сутність і зміст цнотливості як принципу побудови програм морально-статевого виховання та формування моральної установки на цнотливість у підлітків. 

Передбачається, що установка на цнотливість являє собою складну структуру взаємоповязаних когнітивних, мотиваційних, емоційних, рефлексивних, духовно-моральних і ціннісних характеристик особистості, що лежать в основі утримання від сексуальних відносин до шлюбу.
При цьому духовно-моральні та ціннісні орієнтації складають стрижень цієї установки і визначають рівень її сформованості. 

Дослідження проводиться в рамках міжнародної просвітницької програми Молодь на роздоріжжі, спрямованої на розвиток позитивних цінностей в житті молоді.
Програма являє собою інтерактивний, комплексний і системний спосіб передачі молоді знань, умінь, практичних життєвих навичок та розвитку позитивних рис характеру.
Мета програми донести ці знання до учнів і вкласти в них моральні цінності, які відобразяться в конкретній поведінці.
Програма Cross Roads (Молодь на роздоріжжі) успішно реалізується в більш ніж 50 країнах світу, в тому числі в Угорщині, Іспанії, Литві, Росії, Україні.
У ряді цих країн вона отримала підтримку уряду, освітніх і медичних відомств. 

Дослідження в рамках цієї програми проводиться на базі МОУ СЗШ 14 м. Балашиха Московської області (діагностична та формує робота), а також у ряді загальноосвітніх шкіл м. Самари, де нами проведені пілотажні та діагностичні дослідження.
У дослідженні взяли участь 300 школярів підліткового та старшого підліткового віку, у тому числі експериментальна група (ЕГ) у кількості 72 учнів і контрольна група (КГ) також у кількості 72 особи. 

На першому етапі (2003-2004) здійснювалася теоретична розробка проблеми.
На другому етапі (2005-2007) проводилася основна експериментальна діагностична робота і аналіз її результатів, розроблялася і здійснювалася програма формування установок на цнотливість і повязаних з нею властивостей особистості учнів.
На завершальному третьому етапі (2007-2008) піддані комплексному аналізу всі отримані результати і оформлено наукове дослідження.